Investeren met impact in innovatieve bedrijven in de zorgsector

Health Investment Partners: investeren in innovatieve bedrijven om de zorg toegankelijk te houden.

De afgelopen decennia zijn de kosten van de zorg explosief gestegen. De recente jaren is dit door een restrictief beleid enigszins tot stand gekomen, maar de vraag naar zorg blijft toenemen. De belangrijkste oorzaken zijn een stijgende levensverwachting, een groeiend aantal chronisch zieken en dure behandelmethoden. Hierdoor zal de betaalbaarheid van de zorg (verder) onder druk komen. Het moet dus anders en innovaties en ondernemerschap spelen hierin naar onze overtuiging een cruciale rol. Health Investment Partners (kortweg HIP) wil investeren in veelbelovende innovatieve bedrijven in de zorg die impact maken op gebied van preventie, efficiency en/of kwaliteit. HIP selecteert de bedrijven op basis van hun vermogen om duurzame impact te kunnen maken en gezond rendement te kunnen realiseren. HIP ondersteunt de bedrijven met financiële middelen en hands-on begeleiding. Op deze wijze wil HIP veelbelovende bedrijven naar de volgende fase brengen en haar investeerders een aantrekkelijk rendement bieden.

Waarin investeren wij?

Patient self management

Innovaties die de patiënt in staat stellen zelf de regie te houden. Dit begint bij een goede informatievoorziening en keuze van de juiste artsen. Het gaat door op het gebied van diagnose, behandeling en controle. Met nieuwe technieken en ICT (smartphone, apps, big data) kunnen patiënten een gedeelte van de zorg zelf invullen. De zorgverlener kan efficiënter op de zorgbehoefte inspelen. Toepassingen liggen zowel op het gebied van preventie als langdurig zieken zoals diabetici, hartpatiënten en ouderen.

Ketenvorming

De rol van traditionele zorgaanbieders is aan het veranderen. Hierdoor ontstaan kansen voor innovatieve concepten. Aan de ene kant kan gedacht worden aan gespecialiseerde ketens die schaal- en kwaliteitsvoordelen kunnen realiseren. Aan de andere kant kan ook gedacht worden aan behandelconcepten waarin verschillende zorgdisciplines worden gecombineerd. Onder ketenvorming vallen ook de zogenaamde ‘anderhalvelijnsconcepten’.

Outsourcing

De efficiency in de zorg kan verbeteren door gerichte outsourcing concepten. Instellingen kunnen niet alles meer zelf doen en zullen werkzaamheden die niet tot de kerntaken behoren aan derden overlaten. Partijen die goed begrijpen welke specifieke behoeften er in de sector zijn kunnen hier met een goede propositie op inspelen.

Technologie

Nieuwe technologie kan helpen om de uitdagingen in de zorg het hoofd te bieden. Dit kan liggen op het gebied van onderzoek, preventie, diagnostiek, behandeling en revalidatie. Soms staat een uitvinding aan de basis van nieuwe technologie, maar vaak gaat het om inzet van bestaande technologie in een nieuwe toepassing. De uitdaging zit in de acceptatie, distributie en vergoeding van de technologie.

TEAM

HIP is opgericht door Marieke ’t Hart en Robert Schuman. Zij hebben een lange historie van samenwerken en combineren kennis en ervaring op het gebied van adviseren, investeren en besturen binnen en buiten de zorg. Samen met Kirsten Daniels vormen zij het kernteam van HIP. Dit betekent dat zij zich volledig richten op de activiteiten van HIP en eindverantwoordelijk zijn voor het acquisitie-, selectie- en investeringsproces.
Robert Schuman
Robert Schuman
Founder Health Investment Partners
• CFO G-Star RAW • Founding Partner Nielen Schuman • Director Nationale Investeringsbank / NIBC
Marieke ’t Hart
Marieke ’t Hart
Founder Health Investment Partners
• Board advisor Pazio • Investment Director Tinseltown, hands-on CFO DC Lairesse en Joolz • Managing director oogkliniek de Bilt
Kirsten Daniels
Kirsten Daniels
Junior Analyst
• MSc Global Health • MSc Healthcare Policy, Innovation & Management
Mark Lenssen
Mark Lenssen
Associate partner
• Initiatiefnemer Zorgfunders • ML Zorgadvies • Senior advisor Plexus • Manager A.T. Kearney
Alexander Lambalk
Alexander Lambalk
Associate partner
• Intrim manager Multizorg, MSB Isala en MSB St Antoniusziekenhuis • Zorginkoper Achmea • Penningmeester bij stichting Hetty Odink
Jan Vos van Marken
Jan Vos van Marken
Associate partner
• Managing Director Utrecht Holdings • Penningmeester bij Kanker in beeld • Manager Bedrijfsvoering Surgical Division UMC • Manager Bedrijfsvoering Division Laboratories and Pharmacy UMC

Neem contact op met HIP