HIP: impactdenken én doen


Datum
03 dec. 2021
Auteur
Health Investment Partners

HIP: impactdenken én doen


De zorg in Nederland bereikbaar en betaalbaar houden voor iedereen. Dat is de impact die we met HIP willen maken. Impactdenken sorteert effect, zowel op korte als op lange termijn. Wij doen dat via onze succesvolle ‘HIP-pact’.


Positieve bijdrage

Impact. Het roept bij veel mensen de associatie op met verandering, met een positieve bijdrage aan iets. Dat is ook wat HIP nastreeft: HIP investeert in veelbelovende, innovatieve bedrijven die eraan bijdragen dat de zorg bereikbaar en betaalbaar blijft voor iedereen, nu en in de toekomst. Ofwel, bedrijven die met hun producten en diensten een positieve verandering in de zorg teweegbrengen.


Verder dan verandering

Impact impliceert méér dan alleen verandering. Het gaat nog een stap verder: impact verbindt mensen via de gezamenlijke missie die zij hebben. Ook dat is wat bij HIP gebeurt. De kracht van HIP zit in onze community. Een hechte groep die bestaat uit onze investeerders, onze venture partners, ons team en natuurlijk de ondernemers in ons portfolio. Stuk voor stuk mensen die intrinsiek gemotiveerd zijn om de zorg te verbeteren. Dat is waar we voor staan en wat ons bindt.


Aanpakken en doen

Die verbinding uit zich in partnerships tussen de exponenten in onze community. Want als HIP staan wij de bedrijven in ons portfolio bij met financiële middelen én met hands-on begeleiding. Zo bedenken we gezamenlijk KPI’s en gaan daar op sturen. Dat maakt impact meetbaar. En onze venture partners gaan binnen de bedrijven samen met de ondernemer aan de slag om de verwachtingen over die positieve impact daadwerkelijk gestalte te geven. Zoals Bart-Jan van Hasselt, een van onze venturepartners, het formuleert: “Verbeteringen leiden alleen maar tot een succesvolle verandering als deze gedragen worden door de organisatie, goed in elkaar zitten en ook goed te implementeren zijn. Het succes van de verandering zit tenslotte in de implementatie, niet in het prachtige plan op de tekentafel.” Dat is wat wij ‘HIP-pact’ noemen: hands-on – impact – partnership. En dat werkt.


Over de eigen horizon heen

Het impactdenken zit bij HIP diep geworteld. Als impactinvesteerder realiseren we ons dat we naast eigenaar van het bedrijf, ook eigenaar zijn van het gedachtengoed van de onderneming en van het doel dat zij voor ogen hebben, namelijk betere zorg. Die missie koesteren we en borgen we. Zodat dat doel onverminderd in tact blijft, ook als de kapitaalstructuur of directiesamenstelling van die onderneming verandert. De lange termijn doet ertoe. Vanuit die gedachte maken we met onze ‘HIP-pact’ ook op lange termijn voelbare impact.