Impact meten, hoe doe je dat?


Datum
03 dec. 2021
Auteur
Health Investment Partners

Impact meten, hoe doe je dat?


HIP is een impactinvesteerder. Wij investeren in ondernemingen die een duurzame, positieve bijdrage leveren aan de zorg. Daarbij beoordeelt HIP de bedrijven op de financiële business case én op de maatschappelijke business case. Maar hoe meet je de impact die de onderneming maakt? En hoe verhoudt de maatschappelijke business case zich tot de financiële business case? HIP geeft een voorbeeld uit de praktijk.


Probleem, doel en effect

Het startpunt van de maatschappelijke business case is het probleem dat de onderneming met haar producten en/of diensten aanpakt. Dit probleem is bij HIP altijd gelinkt aan bereikbaarheid, betaalbaarheid of beschikbaarheid van de zorg. Vervolgens kijken we naar het doel van de onderneming zelf: wat willen ze bereiken met de inzet van hun producten en/of diensten. En natuurlijk telt het effect: wat wordt daadwerkelijk gerealiseerd? Denk daarbij aan minder bezoeken aan de spoedeisende hulp of meer aanbod van zorgpersoneel. In sommige gevallen is er ook nog sprake van een positief side-effect, bijvoorbeeld dat een patiënt zich veiliger voelt door het gebruik van een bepaald product.

Om de impact te meten die een onderneming maakt, hanteren we KPI’s. Deze zijn gerelateerd aan het doel en aan het effect. Hoe dat werkt, illustreren we aan de hand van ons portfoliobedrijf Sananet.


De maatschappelijke impact van Sananet

De missie van Sananet is een betere gezondheid en levenskwaliteit voor mensen met een of meer chronische aandoeningen door de inzet van eHealth-oplossingen. Sananet maakt digitale applicaties die helpen om chronisch zieken, zoals patiënten met chronische darmziekten, COPD en hartfalen, op afstand te monitoren. Met deze tool hebben zorgprofessionals real-time inzicht in het welzijn van hun patiënten.Dit doel (de applicaties) meten we aan de hand van doel-KPI’s, zoals het aantal patiënten dat aangesloten is op zo’n applicatie. Het effect van de applicaties van Sananet is ook goed te meten. KPI’s zijn hier de reductie van het aantal polibezoeken en de reductie van het aantal ziekenhuisopnames. En dat effect is er: onder de gebruikers van de e-coach daalt het aantal polibezoeken en ziekenhuisopnames met 40-50%. Dat komt omdat door de inzet van de applicaties van Sananet een verslechtering van de gezondheidstoestand van een patiënt sneller wordt opgemerkt. Dit maakt het mogelijk om eerder in te grijpen waardoor een bezoek aan, of opname in het ziekenhuis voorkomen kan worden. Het spreekt voor zich dat minder ziekenhuisbezoeken en -opnames de kwaliteit van leven voor de patiënt verbetert.


Wisselwerking tussen maatschappelijke impact en financieel rendement

In veel gevallen is het goed mogelijk om van het maatschappelijke effect ook de financiële impact te berekenen. Een ziekenhuisopname voor COPD kost namelijk gemiddeld EUR 3.500. Als Sananet met deze applicaties het aantal opnames weet te halveren, dan heeft dat een duidelijk meetbare financiële impact op de zorgkosten in ons land. Dit is waar de maatschappelijke business case en de financiële business elkaar raken. Met andere woorden: een sterke maatschappelijke business case zal ook resulteren in een gezonde financiële business case. HIP onderscheidt zich door beide benaderingen te combineren vanuit de gedachte dat financieel rendement nodig is om duurzaam impact te maken en een duurzame impact om financieel rendement te maken.