Overheidsmaatregelen in coronacrisis


Datum
20 mei 2021
Auteur
Health Investment Partners

Toen medio maart duidelijk werd dat Covid-19 ook Nederland in haar greep kreeg, was het belangrijk om ook de financiële consequenties in de gaten te houden. Niemand wist immers wat we konden verwachten. HIP heeft geprobeerd om bij al haar bedrijven met name de gevolgen voor liquiditeit goed in beeld te krijgen. Vervolgens hebben we geholpen om gebruik te maken van de verschillende regelingen van de overheid. En daarvan werden er in korte tijd heel wat opgetuigd.

Belastingen en NOW

Alle bedrijven konden gebruik maken van de mogelijkheid om hun btw- en loonbelastingbetalingen uit te stellen. Verder was het voor de meeste bedrijven mogelijk om een beroep te doen op de Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW). Hiervoor moest er natuurlijk wel sprake zijn van een omzetdaling. Gelukkig was dat niet overal het geval. Zo bleef de omzet van Sananet groeien en werden er vanuit het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) met de Stimuleringsregeling E-Health Thuis (SET) extra middelen vrijgemaakt voor versnelde implementatie van e-health oplossingen.

Corona Overbruggingslening (COL)

Een omzetdaling is voor een start-up of scale-up moeilijk aan te tonen. Hierdoor dreigden sommige van onze portfoliobedrijven tussen wal en schip te geraken. Gelukkig kwam hiervoor via de regionale ontwikkelmaatschappijen (ROM’s) de Corona Overbruggingslening (COL), waar onze deelneming Mantelaar voor in aanmerking kwam. De toewijzing was echter vrij chaotisch waardoor Somnox vooralsnog geen gebruik van deze regeling heeft kunnen maken. Binnenkort is er een nieuwe ronde, gericht op innovatieve bedrijven in de vroege fase.

Banken en gemeentes

De bijdrage van de banken is in de meeste gevallen beperkt tot uitstel van aflossingen. Het is teleurstellend te zien dat extra krediet zelfs met overheidsgarantie maar moeilijk op gang komt. Dat geldt ook voor de gemeentes die vooralsnog hun belofte om omzetverlies en extra kosten in de GGZ te compenseren, nog niet kunnen waarmaken. Hierdoor worden partijen als Family Supporters niet gecompenseerd ondanks hun enorme inspanningen om de zorg voor de meest kwetsbaren onder moeilijke omstandigheden door te zetten.

Trots

Al met al zijn we erg onder de indruk van de vele regelingen die in korte tijd in het leven zijn geroepen. Die hebben er in belangrijke mate aan bijgedragen dat ook onze deelnemingen onder deze omstandigheden overeind konden blijven. De belangrijkste bijdrage is echter geleverd door de ondernemers en medewerkers zelf. Het is bijzonder om te zien hoe snel deze zich aanpassen aan de ongekende omstandigheden. Daar zijn we heel trots op!