Dytter is een online platform dat zorgverleners met zorgorganisaties matcht.

Datum Investering

September 2021

Over Dytter

André zag in 2014 hoe omslachtig het was om zorg te regelen voor zijn ouders; zijn vader heeft alzheimer en zijn moeder kan niet in haar eentje voor hem zorgen. Het regelen van de juiste zorg op het juiste moment, voor ondersteuning bij hun thuis of vervoer ergens anders naartoe, bleek ingewikkeld.


Oprichters

André Piso

Het bedrijf

De traditionele zorgorganisaties door personeelsschaarste niet voorzien in de juiste zorgvraag. Dit alles zorgde ervoor dat André met zijn kennis en achtergrond de zorg wil veranderen. Tegenwoordig kun je alles on demand, online regelen. Waarom dan zoiets persoonlijks als je eigen zorg of de zorg voor een naaste niet? Zo ontstond het idee een platform te bouwen waarmee zorgvragers of hun familie zich rechtstreeks kunnen verbinden met zorgverleners.


3 vragen aan Dytter

Hoe maken jullie impact in de zorgmarkt?

Wij hopen een nieuwe standaard in de zorg neer te zetten. Een die laat zien dat zorg betaalbaar kan worden aangeboden. Met keuzevrijheid voor de zorgvrager. Een die laat zien dat het eenvoudig geregeld kan worden. Een die flexibiliteit stimuleert in de hoop het schaarste in zorgpersoneel (die veelal 24 á 32 uur per week werken i.p.v. 40 uur) afneemt. En een die in heel Nederland, maar ook internationaal uit kan rollen. Wij geloven dat dit concept voor meerdere landen aantrekkelijk is, denk aan België en Duitsland.

Waarom hebben jullie voor HIP gekozen?

Het kortetermijndoel van Dytter is om het zorgplatform op te schalen buiten de Randstad. De investeringsronde kwam dan ook voort uit de behoefte aan groeikapitaal. Hiervoor schakelde Dytter het advies in van ECFG, dat zich specifiek op smart capital richt. André Piso: “We waren op zoek naar partijen die niet alleen geld ergens in stoppen, maar ook kennis komen brengen.” Deze kennis was voor Dytter en André Piso doorslaggevend in de keuze voor HIP. “Om de groei post-corona te kunnen realiseren, heb je kapitaal nodig. Deze investering zorgt voor een directe versnelling om onze plannen te realiseren. Hiermee halen we de door corona opgelopen vertraging snel in.”

Wat zien jullie jezelf over drie jaar staan?

De stip op de horizon is dat uiteindelijk ook de individuele zorgvrager (met behulp van familie, mantelzorg) zelf hun zorg kunnen regelen via ons platform: zorg on demand voor iedereen. Dytter 2.0. Snel en met keuzevrijheid wie er komt en wanneer. We hopen dit binnen 2 jaar te kunnen realiseren. Als de cliënt zelf straks via Dytter zorg kan boeken en dit via de zorgverzekeraar afgedekt zou kunnen worden is dat echt een aardverschuiving in zorgland. Die rol als disrupter nemen we graag op ons.