Betere E-Health, cruciaal voor het vernieuwen van de zorg

Datum Investering

Investering sinds: 2018

Over Sananet

De missie van Sananet is een betere gezondheid en levenskwaliteit voor mensen met een of meer chronische aandoeningen door inzet van eHealth-oplossingen. Wij zetten ons iedere dag in voor het kunnen leveren van ‘de juiste zorg op het juiste moment’. Wij zijn daarbij overtuigd van het belang van zelfmanagement van patiënten voor duurzame kwaliteitszorg.


Oprichters

Jan Ramaekers

Het bedrijf

Sananet focust op de ontwikkeling van eHealth-oplossingen, en dan in het bijzonder op de ontwikkeling van telemonitoring. Deze online begeleidingsprogramma’s geven zorgprofessionals real-time inzicht in het welzijn van hun patiënten. Zij verbeteren de kwaliteit van de chronische zorg en maken de relatie tussen patiënt en zorgverlener persoonlijker en intensiever.

3 vragen aan Sananet

Hoe maken jullie impact in de zorgmarkt?

Sananet is inmiddels 25 jaar actief op het gebied van slimme ehealth toepassingen die artsen een verpleegkundige binnen ziekenhuizen en huisartsenpraktijken helpen met het begeleiden van chronische patienten. Het doel is hierbij om de patiënt meer zelf regie te geven over zijn of haar leven en om de zorgprofessionals meer zorg op maat te leveren aan de individuele patient. Ons SanaCoach platform helpt hierbij door periodiek gepersonaliseerde vragenlijsten aan patienten aan te bieden en metingen af te laten nemen met weegschalen en bloeddrukmeters waar dat nodig is. Daarnaast kan de zorgprofessional relevante kennismodules aanbieden en bestaat de mogelijkheid om laagdrempelig via email en beeldbellen contact te hebben. Onze slimme algoritmes helpen vervolgens de zorgprofessionals bij het vaststellen of een patient stabiel is dan wel aan het verslechteren is zodat pro-actief kan worden ingegrepen. Wetenschappelijke studies hebben aangetoond dat hiermee de helft van de polibezoeken en klinische opnames voorkomen kunnen worden. Dat is heel fijn voor de patient, maar ontlast ook de zorgprofessionals in drukke tijden waar in toenemende mate sprake is van personeelstekorten. Inmiddels maken ruim 30 ziekenhuizen gebruik van onze toepassingen op het gebied van cardiologie, longgeneeskunde, MDL, neurologie en oncologie.

Waarom hebben jullie voor HIP gekozen?

Naast de investering die we zochten om verder te groeien, was het contact met de mensen van HIP vanaf het begin plezierig en was er oprechte interesse in de activiteiten van Sananet. In de verkennende fase heeft Mark vanuit HIP geholpen ons groeiplan aan te scherpen, wat uiteindelijk de basis is geworden voor de sterke groei die we de afgelopen drie jaar hebben doorgemaakt. Het aanscherpen van dit plan was direct een mooie gelegenheid om van beide kanten elkaar te leren kennen en dat is uitstekend bevallen.

Hoe vinden jullie het om samen te werken met HIP?

We werken met HIP op twee manieren samen. Mark heeft gedurende de eerste twee jaar van de investering de directie versterkt op het gebied van financien en business development en zo samen met mij het groeiplan daadwerkelijk helpen realiseren. Op dit moment is hij nog steeds, iets meer op afstand, betrokken bij het dagelijks reilen en zeilen van Sananet. Daarnaast vormt Robert samen met een vertegenwoordiger van de andere aandeelhouders de Raad van Advies, waarmee de directie tweemaandelijks spart over de gang van zaken en de strategische koers. In beide rollen verloopt de samenwerking erg plezierig. De toegevoegde waarde van HIP komt op allerlei manieren naar voren met haar kennis, ervaring en netwerk in de zorgsector en strategische en financiële inzichten.